อีเมลที่ถูกเปิดเผยเนื่องจากการต่อสู้ในชั้นศาลในแคล ิฟอร์เนียระบุว่า ผู้ก่อตั้งแอปเปิลอย่าง Steve Jobs และซีอีโอของกูเกิลอย่าง Eric Schmidt สมคบกันในการกดเงินเดือนของพนักงานโดยตกลงกันว่าจะไม ่พยายามจ้างพนักงานของอีกฝ่าย รวมไปถึงจะแบ่งปันข้อมูลอัตราค่าแรงและลงโทษผู้ที่ละ เมิดข้อตกลง
ข้อตกลงระหว่างยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ถูกค้นพบครั ้งแรกโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งสืบสวนคดีต่อต้านการผูกขาดและต่อมาได้เป็นฐานให้ เกิดการฟ้องคดีแบบกลุ่มในนามของพนักงานที่ค่าจ้างต่ำ กว่าที่ควรจะเป็นกว่า 100,000 คน ส่งผลให้ความเสียหายของพนักงานที่กลายเป็นรายได้ของอ งค์กรสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณสามแสนล้านบาทไทย)
นอกจากนี้ในการสืบสวนอื่น ยังพบว่าซีอีโอของ eBay ในอดีตอย่าง Meg Whitman (ปัจจุบันเป็นซีอีโอ HP) ก็ได้ทำข้อตกลงในลักษณะเดียวกันกับบริษัทซอฟต์แวร์ชื ่อ Intuit รวมทั้งยังอาจมีข้อตกลงแบบเดียวกันกับกูเกิลอีกด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวถูกอ้างในชั้นศาลว่ามีขึ้นระหว่าง Apple, Google, Intel, Adobe, Intuit, และ Pixar โดยตัวอย่างอีเมลที่ตอบโต้กันมีเช่น
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2005 Jobs ถึง Sergey Brin ในเรื่องความพยายามจ้างทีม Safari
ถ้าคุณ (Brin) จ้างคนเหล่านั้นแม้แต่คนเดียว นั่นคือสงคราม Brin สั่งการไปยังฝ่ายบริหารบุคคลให้หยุดการกระทำดังกล่าว ทันที จนกว่าจะมีการตกลงกัน
ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากที่ Jobs ทราบว่าผู้เฟ้นหาพนักงานของกูเกิลมีการติดต่อกับพนัก งานของแอปเปิล Jobs ฟอร์เวิร์ดอีเมลนั้นถึง Schmidt พร้อมข้อความว่า
ผมจะพอใจยิ่งถ้าฝ่ายสรรหาพนักงานเลิกทำเช่นนี้
พนักงานสรรหาคนดังกล่าวถูกไล่ออกในชั่วโมงถัดมา
Bruce Chizen ซีอีโอของ Adobe ตอบ Jobs หลัง Jobs ทราบว่า Adobe พยายามจ้างพนักงานของแอปเปิล ซึ่ง Chizen ตอบมาว่า เข้าใจว่าข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงเฉพาะพนักงานระดับหัว แถวเท่านั้น
ผมนึกว่าเราตกลงกันที่จะไม่พยายามจ้างพนักงานระดับอา วุโสเท่านั้น ผมเสนอให้เราทำเช่นนั้นต่อไป ยังหารือกันได้ น่าจะดีถ้าเราเห็นพ้องกัน
Jobs ตอบว่า
โอเค ผมจะได้บอกฝ่ายสรรหาพนักงานของเราว่าสามารถติดต่อพนั กงานคนใดก็ได้ของ Adobe ที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงหรือรองประธาน นี่ผมเข้าใจจุดยืนของคุณถูกไหม?
Chizen ยอมถอยทันที
ผมว่าผมเห็นด้วยกับการไม่พยายามชักชวนพนักงานของจากท ั้งสองบริษัท ถ้าคุณตกลงตามนั้น ผมจะบอกคนของผมให้
น่าสนใจที่สิ่งเหล่านี้มาจากปากของผู้บริหารซึ่งในแต ่ละวันพร่ำพูดชมเชยความงดงามแห่งตลาดเสรี การแข่งขัน และความสามารถในการกำหนดราคาที่เป็นธรรม แต่ในทางลับ เขาเหล่านั้นต่างหลีกเลี่ยงการพยายามแย่งชิงพนักงาน และดำเนินนโยบายที่ทำให้ตลาดบิดเบี้ยวเพื่อให้สินทรั พย์อันมีค่าที่สุดของบริษัทอย่างพนักงาน ได้รับค่าแรงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ที่มา - Pandodaily via Business Insider

Steve Jobs, Apple, Eric Schmidt, Google, Lawsuit,
อ่านต่อ...