บางเพจที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ได้นั้น แต่ก่อนเพจจะไม่สามารถเข้าไปตอบคอมเมนต์ใดๆ ได้ แต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้ว โดยฟีเจอร์นี้น่าจะมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ใช้ให้คะแน นดีก็สามารถเข้าไปขอบคุณ แต่ถ้าผู้ใช้ให้คะแนนต่ำเนื่องจากไม่พึงพอใจในสินค้า และบริการ แอดมินเพจก็สามารถเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีต่างๆ ได้
ที่มา - All Facebook

facebook
อ่านต่อ...