Google ได้สิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับอัลกอริทึมเพื่อให้บริการเ ดินทางแก่ลูกค้าของร้านค้าที่ซื้อโฆษณาของ Google โดยสิทธิบัตรดังกล่าวถูกเสนอเพื่อขอจดไปตั้งแต่ปี 2011 โดยผู้คิดค้นสิทธิบัตรนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ร่วมพัฒน าเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรหลายรายการสำหรับรถยนต์ ไร้คนขับของ Google ด้วย
อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น กล่าวคือ Google มีแนวคิดจะให้บริการพ่วงแก่ผู้ซื้อโฆษณา โดยนอกจากจะแสดงข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ร้านค้า ผู้ซื้อโฆษณาแล้ว ยังจะมีบริการที่ช่วยพาลูกค้าของร้านนั้นมาส่งให้ถึง ที่ ลองจินตนการว่าเราเห็นโฆษณาสินค้าลดราคาของร้านเสื้อ ผ้าแห่งหนึ่งผ่านทาง Google และต้องการจะไปซื้อสินค้าดังกล่าว เราก็อาจได้รับบริการรถมารับเราถึงที่บ้านเพื่อพาไปย ังร้านค้าแห่งนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารแต่อย่างใด (เพราะร้านเสื้อผ้าแห่งนั้นจ่ายค่าโดยสารแทนเรารวมไป กับโฆษณาแก่ Google แล้วนั่นเอง)
ด้วยแนวคิดดังกล่าว Google จะพัฒนาอัลกอริทึมที่จะพิจารณาพิกัดตำแหน่งของลูกค้า ที่เห็นโฆษณาในขณะนั้น รวมทั้งข้อมูลการนัดหมายของลูกค้า เพื่อนำไปกระกอบการค้นหารูปแบบการเดินทางไปยังร้านค้ าเจ้าของโฆษณาอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจมีทั้งบริการเรียกรถแท็กซี่มารับไปส่งฟรี หรือระบบคูปองดิจิทัลเพื่อใช้เป็นค่าตั๋วของระบบขนส่ งสาธารณะ ทั้งนี้ในอนาคต Google ยังเล็งที่จะเพิ่มบริการโดยสารด้วยรถยนต์ไร้คนขับของ Google เองเข้าไปเป็นทางเลือกด้วย
ในมุมของผู้ที่ลงโฆษณานั้น Google ได้คำนึงถึงการกลั่นกรองลูกค้าได้ว่าควรเสนอบริการเด ินทางฟรีให้แก่ผู้ชมโฆษณารายใด ตัวอย่างเช่นหากผู้ประกอบการสวนสนุกได้ลงโฆษณาไว้ Google ก็จะเน้นเสนอบริการเดินทางฟรีให้แก่ผู้ชมโฆษณาที่มีก ำหนดนัดหมายเดินทางไปเที่ยวกับเด็กๆ เป็นต้น
Google พยายามชี้ประโยชน์ของบริการพ่วงสำหรับโฆษณานี้ว่าจะช ่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายให้มาอุดหนุนผู้ ซื้อโฆษณาได้มากขึ้น และถือเป็นแนวทางที่ประหยัดกว่าที่จะเพิ่มฐานลูกค้าใ นพื้นที่บริเวณกว้างเมื่อเทียบกับการเปิดร้านสาขาใหม ่
ที่มา - TechCrunch, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Advertisement, Google, Patent, Transportation
อ่านต่อ...