นักวิจัยจากบริษัท Trustlook ผู้ผลิตซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส ได้ค้นพบช่องโหว่ Remote Code Execution ในแอพ Bing บน Android โดยช่องโหว่นี้แฮ็กเกอร์สามารถสั่งติดตั้งแอพอะไรก็ไ ด้ลงในเครื่องของเหยื่อ ดักฟังโทรศัพท์ หรือควบคุมเครื่องของเหยื่อให้ทำงานอื่นๆ ตามที่แฮ็กเกอร์ต้องการ (คลิปตัวอย่างการโจมตีดูได้ท้ายข่าว)
ทางนักวิจัยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดวิธีการโจมตีผ ่านช่องโหว่นี้ บอกคร่าวๆ เพียงว่าเป็นการปลอม DNS response ซึ่งหากมีแฮ็กเกอร์ใช้วิธีนี้โจมตีในเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ (เช่น ตามร้านอาหาร) ก็จะสามารถควบคุมเครื่องของเหยื่อที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นั้นๆ ได้

คลิปตัวอย่างการโจมตี
Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่นี้แล้วในแอพ Bing เวอร์ชัน 4.2.1 โชคดีที่ Play Store ประเทศไทยยังไม่สามารถติดตั้งแอพนี้ได้จึงยังไม่น่าจ ะมีความเสียหายในประเทศไทยมาก แต่สำหรับใครที่ติดตั้งแอพนี้ไว้ในเครื่องก็ควรอัพเด ตโดยด่วนครับ
ที่มา - Trustlook, NVD
Android, Bing, Security
อ่านต่อ...