Apple ได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการแสดงโฆษณาโดยพิจารณาอารมณ์ ของผู้ใช้ประกอบด้วย
ยกตัวอย่างเช่น หากระบบรู้ว่าผู้ใช้ไปเจอภาพแฟนเก่าที่กำลังลั้ลลากั บคนรักใหม่ ผู้ใช้ก็อาจได้รับโฆษณาไอศกรีม (เอาไว้กินให้ใจเย็น) หรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไว้ไปเสพแก้เครียด) เป็นต้น
ระบบโฆษณาที่ Apple ขอจดสิทธิบัตรนี้จะใช้ข้อมูลหลายด้านเพื่อประเมินอาร มณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ในแต่ละขณะ เป็นต้นว่า ข้อมูลเวลาในขณะนั้น, ช่วงวัยของผู้ใช้, ข้อมูลสถิติที่บ่งบอกรสนิยมการท่องอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลพิกัดสถานที่ที่ผู้ใช้เดินทางไปบ่อย, ข้อความและการสื่อสารต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปจนถึงข้อมูลทางชีวภาพ อาทิเช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, ระดับอะดรีนาลีน, อุณหภูมิร่างกาย และน้ำเสียงคำพูดของผู้ใช้ด้วย ซึ่งอาจรับผ่านจากอุปกรณ์อื่น เช่น สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เป็นต้น
ระบบจะรู้จำลักษณะเฉพาะของอารมณ์ปกติของผู้ใช้แต่ละร าย เนื่องจากพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของผู้ใช้รายหนึ่งที ่กำลังหงุดหงิด อาจคล้ายคลึงกับพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของผู้ใช้รายอ ื่นที่กำลังตื่นเต้น หรือลิงโลดอยู่ก็เป็นได้ จากนั้นระบบจะทำการศึกษารูปแบบการเปิดรับข้อมูลของผู ้ใช้ เพื่อให้เข้าใจว่าผู้ใช้รายนั้นชอบที่จะค้นหา, ดู หรือแสดงความสนใจเรื่องใดในสภาวะอารมณ์ต่างๆ
ในคำบรรยายสิทธิบัตรยังระบุถึงการสงวนความเป็นส่วนตั วให้แก่ผู้ใช้ โดยระบุว่าข้อมูลรูปแบบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ใน อารมณ์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาจำกัดและจะถูกลบทิ้งไปเมื่อ หมดอายุ อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลใดๆ ของระบบตามสิทธิบัตรนี้ จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามแนวนโยบายของ Apple
แม้ว่าธุรกิจโฆษณาจะไม่ใช่ภารกิจหลัก แต่ Apple ก็ไม่ได้ละเลยช่องทางทำเงินอันนี้ไปเสียทีเดียว ซึ่งหากระบบโฆษณาของ Apple ไปได้สวย ก็น่าจะกระตุ้นให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักพั ฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน อันจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศของแพลตฟ อร์ม
ที่มา - TechCrunch, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO
Advertisement, Apple, Patent
อ่านต่อ...