ซัมซุงประกาศสัญญาแลกสิทธิการใช้สิทธิบัตรกับกูเกิลเ ป็นระยะเวลาสิบปีทั่วโลก โดยไม่เปิดเผยมูลค่าว่ามีการจ่ายเงินกันหรือไม่อย่าง ไร
แนวทางการแลกสิทธิบัตรเป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไปเมื่ อมีธุรกิจทับซ้อนกัน ซัมซุงเองก็มีสัญญาใช้สิทธิบัตรกับไมโครซอฟท์, โนเกีย, และ Intellectual Ventures บริษัทสุดท้ายนั้นมีธุรกิจหลักคือการซื้อสิทธิบัตรเข ้ามารวมกันไว้และขายสิทธิการใช้สิทธิบัตรเป็นหลัก
ซัมซุงระบุว่าแนวทางการทำข้อตกลงกันนี้จะแสดงให้อุตส าหกรรมโดยรวมเห็นว่าความร่วมมือกันมีประโยชน์กว่าการ สร้างความขัดแย้งจากสิทธิบัตร
ที่มา - Samsung, TechCrunch
Samsung, Google, Patent
อ่านต่อ...