Dashlane บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เก็บรหัสผ่าน ทำรายงานวิเคราะห์นโยบายรหัสผ่านของเว็บอีคอมเมิร์ซจ ำนวน 100 เว็บ โดยวิเคราะห์ตั้งแต่นโยบายการตั้งรหัสว่ายอมรับรหัสผ ่านที่อันตรายเช่น "123456" หรือ "password" หรือไม่ ไปจนถึงการส่งรหัสผ่านไปยังผู้ใช้ว่ามีการส่งรหัสผ่า นไปหาผู้ใช้ทางอีเมลโดยตรงหรือไม่
รายงานระบุว่ามีเงื่อนไขการให้คะแนนทั้งหมด 24 เงื่อนไข โดยให้คะแนนตั้งแต่ -100 ถึง 100 โดยให้คะแนนเว็บอีคอมเมิร์ซยอดนิยม 100 เว็บ ตัวเลขที่น่าสนใจจากการสำรวจ เช่น

  • เว็บ 55% ยังรับรหัสผ่านที่ง่ายมาก เช่น "123456" และ "password"
  • เว็บ 51% ไม่ล็อกบัญชีผู้ใช้แม้มีความพยายามล็อกอินด้วยรหัสที ่ผิดไปแล้วสิบครั้ง
  • มี 8 เว็บไซต์ ส่งรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ผ่านอีเมล

เมื่อคิดคะแนนออกมาแล้วแอปเปิลเป็นเว็บเดียวที่ได้คะ แนนเต็มตามรายงานฉบับนี้ และที่สองตามมาด้วย Newegg, Chegg, และไมโครซอฟท์ ได้คะแนนเท่ากัน
กระบวนการให้คะแนนของ Dashlane จำกัดอยู่เฉพาะนโยบายรหัสผ่านเท่านั้น กระบวนการรักษาความปลอดภัยยังมีกระบวนการอื่นๆ ที่ควรพิจารณาอีกมาก เช่น การเข้ารหัสทางเดียวด้วยกระบวนการที่แข็งแกร่งและทำง านได้ช้า เช่น PBKDF2, bcrypt, scrypt หรือการเชื่อมต่อด้วย HTTPS ที่แต่ละเว็บมีนโยบายไม่เหมือนกัน ไปจนถึงการรองรับ two-factor authentication ที่เพิ่มความปลอดภัยได้ดี แต่การมีนโยบายรหัสผ่านที่ดีก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ สำคัญแม้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนบางข้ออาจจะถูกตั้งคำถาม ว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น การล็อกบัญชีอาจจะทำให้ผู้ใช้ตัวจริงทำงานได้ลำบากเม ื่อมีคนกลั่นแกล้งด้วยการล็อกอินด้วยรหัสมั่วๆ เพื่อให้บัญชีถูกล็อก
ที่มา - ArsTechnica, Dashlane (PDF)
Password, Security, Apple
อ่านต่อ...