สืบเนื่องจากข่าว AT&T สนใจซื้อ Vodafone ทางคณะกรรมการการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในสหราชอาณาจักร (UK Takeover Panel) จึงได้แจ้งให้ AT&T ชี้แจงต่อข่าวดังกล่าวเพราะมีผลต่อราคาหุ้น Vodafone ซึ่งทาง AT&T ก็ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีความสนใจจะซื้อกิจการ Vodafone ในตอนนี้แต่อย่างใด
ตามระเบียบการเข้าซื้อกิจการในสหราชอาณาจักรนั้นถือว ่า AT&T จะไม่สามารถประกาศขอซื้อกิจการ Vodafone ได้ภายใน 6 เดือนนับจากนี้ เว้นแต่ Vodafone มีมติขายกิจการให้เองหรือมีบริษัทอื่นพยายามซื้อกิจก ารแล้ว AT&T สนใจเข้าร่วมประมูลด้วย
ที่มา: AT&T
AT&T, Vodafone
อ่านต่อ...