Eldar Murtazin บล็อกเกอร์รัสเซียเจ้าของผลงานข่าวหลุดข่าวลือมากมาย ทวีตข้อความบอกว่ากูเกิลจะหยุดทำมือถือตระกูล Nexus ในปี 2015 โดยจะเปลี่ยนไปทำมือถือตระกูล Google Play Edition แทน (แต่จะไม่เรียก Google Play Edition และใช้ชื่อใหม่)
ข่าวลือนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากูเกิลบรรลุภารกิจข องการทำมือถือตระกูล Nexus ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มอ้างอิง (reference platform) ให้กับผู้ผลิต Android แล้ว ทำให้กูเกิลอาจเปลี่ยนไปใช้วิธีแปลงมือถือของผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์รายอื่นๆ มาดัดแปลงเป็น Google Play Edition ที่ให้ "ประสบการณ์กูเกิล" แบบเดียวแทน นอกจากนี้การที่กูเกิลมีโมโตโรลาเป็นหน่วยผลิตฮาร์ดแ วร์โทรศัพท์ของตัวเอง ก็อาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้กูเกิลเลิกทำมือถือ Nexus ด้วย
ที่มา - @eldarmutazin via Talk Android
Nexus line by Google is over in 2015 ;) Yes - this line will be replaced by Play Edition (current name, it will be rebranded)
— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 27, 2014
Google Nexus, Rumor, Google, Android, Mobile
อ่านต่อ...