สมาร์ตโฟนสมัยใหม่มีการปล่อยข้อมูลออกจากเครื่องจำนว นมาก ระบบการหาตำแหน่งด้วย Wi-Fi ทำให้ต้องส่งข้อมูล GPS กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา หรือการอัพโหลดภาพที่ส่งทั้งข้อมูลตำแหน่ง และคนที่เราต้องการคุยด้วย (ด้วยการแท็กชื่อ) เอกสารชุดใหม่ของ Edward Snowden แสดงความพยายามของ NSA และ GCHQ ที่จะเก็บข้อมูลจากสมาร์ตโฟน
ข้อมูลจากเอกสารของ GCHQ แสดงรายละเอียดโครงการ WARRIOR PRIDE ระบบดักฟังข้อมูลสมาร์ตโฟน ความสามารถของมันได้แก่

  • DREAMY SMURF: เข้าควบคุมระบบจัดการพลังงาน
  • NOSEY SMURF: เปิดไมโครโฟน
  • TRACKER SMURF: ติดตามตำแหน่งโทรศัพท์
  • PORUS: ซ่อนตัวในเคอร์เนล
  • PARANOID SMURF: ป้องกันตัวเอง
  • ความสามารถในการดึงข้อมูลอื่นๆ เช่น การดึงไฟล์ภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, ประวัติการใช้เว็บ, ปฎิทิน
    ระบบนี้รองรับไอโฟนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2010 ส่วนแอนดรอยด์ต้องรอไปถึงไตรมาสสามของปี 2010 นับว่า GCHQ รองรับแอนดรอยด์ได้ใกล้กับไอโฟนมาก (เทียบกับแอพพลิเคชั่นอย่างอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊ก)

ในเอกสารอีกชุดของ NSA ยังแสดงถึงความสามารถของ XKeyscore ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขอสมาร์ตโฟน เช่น การดึงข้อมูล EXIF ออกจากภาพเพื่อนำมาประมวลผล
เอกสารของ NSA ดูได้ที่ Pro Publica ส่วนเอกสารของ GCHQ ดูได้ท้ายข่าว
ที่มา - The GuardianNSA, GCHQ, Privacy, Snowden
อ่านต่อ...