กูเกิลสาธิตเทคโนโลยี WebGL ใน Chrome รอบล่าสุดด้วยการร่วมมือกับเลโก้เปิดเว็บ Build with Chrome เว็บออกแบบสิ่งก่อสร้างด้วยตัวเลโก้ เมื่อสร้างโมเดลจากเลโก้เสร็จแล้ว เจ้าของจะสามารถนำไปวางบนแผนที่ทั่วโลกได้อีกด้วย
Chrome for Android เองก็รองรับ WebGL แล้ว จึงสามารถเล่นเว็บนี้ได้ดว้ย
โครงการนี้สร้างโดยทีมกูเกิลออสเตรเลีย
ที่มา - Chrome Blog

Chrome, Google, Lego, WebGL
อ่านต่อ...