เลอโนโวประกาศว่าบริษัทจะปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ ในองค์กรมีผลตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนธุรกิจประกอบด้วย

  • ธุรกิจพีซี ดูแลเลอโนโวและ Think มี Gianfranco Lanci ซึ่งเดิมดูแลตลาดในยุโรปเป็นหัวหน้า
  • ธุรกิจ Mobile ดูแลสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มี Liu Jun ซึ่งเดิมดูแลส่วนธุรกิจสินค้า consumer เป็นหัวหน้า
  • ธุรกิจลูกค้าองค์กร โดยรวมธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อจากไอบีเอ็มเข้ามา มี Gerry Smith ซึ่งเดิมดูแลส่วนตลาดอเมริกาเป็นหัวหน้า
  • ธุรกิจให้บริการระบบนิเวศและกลุ่มเมฆ ดูแลส่วนธุรกิจบริการเสริมทั้งบน Windows และ Android

เดิมเลอโนโวแบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วนคือลูกค้าทั่วไปแบรนด์เลอโนโว และลูกค้าองค์กรแบรนด์ Think โดยซีอีโอ Yang Yuanqing กล่าวว่าการปรับโครงสร้างนี้จะช่วยให้บริษัทโฟกัสในผ ลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับตลาดมากขึ้น และสร้างโอกาสใหม่ให้กับบริษัท
ที่มา: SlashGear
Lenovo,
อ่านต่อ...