เมื่องาน CES 2014 ที่เพิ่งจบไปไม่นาน อินเทลได้โชว์อุปกรณ์ใหม่อย่างหูฟัง Jarvis ที่สามารถใช้ค้นหา และถามคำถามได้ราวกับ Siri ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ถูกทำให้ฉ ลาดขึ้น ซึ่งภายในเวทียังไม่มีข้อมูลของอินเทลออกมามากนักว่า Jarvis นั้นทำงานอย่างไร
ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมของ Jarvis ออกมาเพิ่มเติมแล้ว โดยอินเทลระบุว่าหูฟัง Jarvis สามารถประมวลผลเสียงได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอ ร์เน็ต โดยจะประมวลผลเสียงของผู้ใช้ในตัวด้วยการทำงานร่วมกั บของตัวชิปประมวลผล และซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทภายนอกอีกที (อินเทลไม่ได้บอกว่าเป็นรายไหน แต่คาดว่าเป็น Nuance ที่เพิ่งจับมือกันไปได้ไม่นาน)
การที่ Jarvis สามารถประมวลผลเสียงของผู้ใช้ได้ในตัวโดยที่ไม่ต้องพ ึ่งอินเทอร์เน็ต ทำให้มันทำงานได้เร็วกว่าระบบอื่นที่ต้องต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา ไปจนถึงสามารถสั่งงานในตัวเครื่องได้สะดวกขึ้น เช่นการเปิดแอพ หรือปิดเสียงตัวเครื่อง เป็นต้น
นอกเหนือจากการใช้ระบบประมวลผลเสียงไร้อินเทอร์เน็ตบ น Jarvis แล้ว อินเทลบอกว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับสมาร์ทโฟนด้วย และมีผู้ผลิตให้ความสนใจแล้ว แต่ไม่ได้ระบุชื่อมาครับ
ที่มา - Quartz
Intel, Mobile, Wearable Computing
อ่านต่อ...