โครงการ Open Compute เป็นโครงการเปิดสเปกฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับศูนย์ ข้อมูลที่ริเริ่มโดย Facebook ตั้งแต่ปี 2011
เวลาผ่านมาเกือบ 3 ปี Open Compute ได้สมาชิกสำคัญเพิ่มอีกรายคือไมโครซอฟท์
ไมโครซอฟท์มีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับให้บริการ Bing, Azure, Xbox และบริการอื่นๆ ในเครืออยู่แล้ว และภายในศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม โครซอฟท์ออกแบบเองให้ทำงานกับ Windows Server ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีต้นทุนถูกกว่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้ถึง 40%, ประหยัดพลังงานสูงสุด 15%, ติดตั้งได้เร็วกว่าถึง 50%
ไมโครซอฟท์เทียบให้เห็นภาพว่าถ้าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม โครซอฟท์ออกแบบเอง 1 ล้านตัว จะประหยัดโลหะได้ถึง 10,000 ตัน และใช้สายเคเบิลน้อยลง 1,100 ไมล์เมื่อเทียบกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป 1 ล้านตัวเท่ากัน
งานนี้ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะเปิดเผยสเปกและข้อมูลของ เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ต่อสาธารณะ

  • ดีไซน์ของแร็คเซิร์ฟเวอร์ (ไมโครซอฟท์ใช้แร็กขนาด 12U, เซิร์ฟเวอร์ 24 ตัวต่อหนึ่ง chassis)
  • ดีไซน์ของการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ใช้สายเคเบิลน้อยล ง ช่วยให้ติดตั้งและซ่อมบำรุงได้เร็วขึ้น
  • ไฟล์ CAD ของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
  • เปิดโค้ดของซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ควบุคมพัดลมและตัวจ่ายไฟ ฯลฯ

ข้อมูลฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโ ครงการ Open Compute Project ส่วนข้อมูลซอฟต์แวร์จะถูกเผยแพร่ภายใต้โครงการ MS Open Tech ของไมโครซอฟท์ที่สนับสนุนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ที่มา - Microsoft Blog
หน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ 12U ของไมโครซอฟท์ก็ตามภาพครับ รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก Microsoft Data Centers Blog

Open Compute, Microsoft, Server, Data Center
อ่านต่อ...