กูเกิลเปิดเผยสถานที่ยอดนิยมในบริการ Street View ของ Google Maps ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลภาพสถานที่ของหลายประเทศในทวีปเอเ ชียมากขึ้น โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนเข้าไปดูภาพมากที่สุดในท วีปเอเชีย โดยสถานที่ยอดนิยมของทั้งทวีปเอเชียนั้นมีภูเขาไฟฟูจ ิครองอันดับ 1 และตามด้วยเกาะฮาชิมะในอันดับที่ 2
กูเกิลยังเปิดเผยอันดับสถานที่ยอดนิยมแยกรายประเทศญี ่ปุ่น, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์ และไทย โดยส่วนของประเทศไทยนั้นวัดอรุณราชวรารามได้รับความน ิยมเป็นอันดับ 1
อันดับของทวีปเอเชีย, ประเทศไทยญี่ปุ่น และประเทศไทยดูได้ในท้ายข่าว ส่วนประเทศอื่นดูได้จากที่มาครับ
สถานที่ยอดนิยมของทวีปเอเชีย

 1. ภูเขาไฟฟูจิ ญี่ปุ่น
 2. เกาะฮาชิมะ ญี่ปุ่น
 3. คลองโดทมโบะริ ญี่ปุ่น
 4. อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ ญี่ปุ่น
 5. ปราสาทโอซะกะ ญี่ปุ่น
 6. อาคารโมะริทาวเวอร์ รปปงงิฮิลส์ ญี่ปุ่น
 7. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไต้หวัน
 8. มารีน่า เบย์ แซนด์ส สิงคโปร์
 9. หมู่บ้านยูฟูอิน ญี่ปุ่น

10 สถานที่ยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น


 1. ภูเขาไฟฟูจิ
 2. เกาะฮาชิมะ
 3. ฟูราโนะ บิเอะ
 4. คลองโดทมโบะริ
 5. หมู่บ้านยูฟูอิน
 6. เซ็นได
 7. ท่าเรือโยะโกะฮะมะ
 8. สถานีรถไฟอุเมะดะ
 9. The Tokyo Station Hotel
 10. อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ

10 สถานที่ยอดนิยมของประเทศไทย

 1. วัดอรุณราชวราราม
 2. ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
 3. วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 5. หาดบางแสน
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 8. โรสการ์เด้น สวนสามพราน
 9. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 10. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ที่มา: Google Asia Pacific Blog
Google Street View, Asia, Google Maps, Japan, Thailand
อ่านต่อ...