Avast! ได้เปิดเผยการวิเคราะห์หลังจากมีการตรวจพบว่า ตัวติดตั้งของโปรแกรม FileZilla ถูกปลอมแปลงและมีการฝังมัลแวร์เพื่อใช้ในการขโมยข้อม ูลส่งกลับไปให้แฮ็กเกอร์
จากการตรวจสอบพบว่าแฮ็กเกอร์ได้ทำการสร้างเว็บไซต์ปล อมขึ้น และมีการอัพโหลดตัวติดตั้งของโปรแกรมนี้ไว้ ความแตกต่างภายนอกของตัวติดตั้งปลอมกับตัวติดตั้งจริ งนั้นอย่างแรกคือขนาดไฟล์ที่เพิ่มจากประมาณ 6MB ไปเป็น 8MB เนื่องจากมีการเพิ่ม DLL บางไฟล์เข้ามา และรายละเอียดในหน้าต่าง About ซึ่งมีการใช้ SQLite/GnuTLS เวอร์ชันเก่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานนั้นอัพเดตโ ปรแกรม
เมื่อมีการตามรอยการส่งข้อมูลของมัลแวร์นี้พบว่า มัลแวร์ได้ทำการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการล็อกอิน FTP เช่นชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, โดเมนและพอร์ต ส่งกลับไปให้กับโฮสต์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน อีกทั้งยังพบอีกว่าตัวติดตั้งแฝงมัลแวร์ตัวนี้ได้ถูก คอมไพล์ไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2012 แล้ว และพึ่งมีการตรวจพบเร็วๆ นี้นี่เอง
สำหรับวิธีการป้องกันตัวติดตั้งปลอมนี้ ทาง Avast! ได้ทำการโพสต์ SHA256 ของตัวติดตั้งปลอมไว้ให้ตรวจสอบกัน รวมไปถึงแนะนำให้ดาวโหลดซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถื อได้และควรสแกนไวรัสก่อนด้วยครับ (SHA256 และบันทึกการตรวจสอบเต็มดูได้จากแหล่งที่มา)
ที่มา - Avast! Blog
FileZilla, Security
อ่านต่อ...