ฟอรัมภาษาเกาหลีแห่งหนึ่งเผยภาพด้านข้างและด้านหลังข องมือถือแอลจี G Pro 2 โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นแต่อย่างไร (ดูภาพที่ท้ายข่าว)
จากภาพ จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และด้านหลังมีปุ่มคล้ายกับรุ่น G2 อยู่
ที่มา: DC Inside ผ่าน Android Central


LG, Android, Leak, Mobile, Optimus
อ่านต่อ...