เว็บไซต์ Neowin ได้รับการติดต่อจาก COO ของ One.com ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆให้กับองค์การในชื่ อ Cloud Drive ในยุโรปมากว่าสามปีแล้ว ว่าบริษัทของเขากำลังพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่ องหมายการค้า เนื่องจากชื่อ OneDrive ซึ่งไมโครซอฟท์รีแบรนด์จาก SkyDrive และลักษณะการให้บริการนั้นใกล้เคียงกับชื่อเว็บไซต์แ ละบริการของบริษัท ซึ่งทำให้เกิดความสับสนได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปกป้องแบรนด์ของบริษัท เขายังเสริมว่าเขาคาดหวังว่าก่อนที่ไมโครซอฟท์จะเลือ กใช้ชื่อ OneDrive คงได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว
One.com เป็นผู้ให้บริการที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศเดนมาร์ก ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปเช่นเดียวกับ British Sky Broadcasting ที่ฟ้องไมโครซอฟท์ว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าไปก่อนหน้านี้ และศาลตัดสินให้ผู้ฟ้องชนะคดีไปในที่สุด
ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดคดีขึ้นมาอีกหรือไม่
ที่มา: Neowin
OneDrive, Cloud Storage, Microsoft, Trademark Infringement
อ่านต่อ...