ST Microelectronics ผู้ผลิตเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวโดยใช้ไจโรสโคป (gyroscopic stabilization) ซึ่งแต่เดิมเฉพาะโนเกียเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ใช้เทคโน โลยีนี้ ได้วางขายโมดูลระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยใช้ไจโรสโคป L2G2IS ให้ OEM รายอื่นแล้ว
เทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวโดยใช้ไจโรสโคปทำให้กล้อง สามารถเปิดชัตเตอร์ค้างได้นานขึ้นโดยไม่ทำให้ภาพถ่าย เบลอแต่อย่างไร และยิ่งเปิดชัดเตอร์ค้างไว้ได้นานเท่าใด แสงก็จะสามารถเข้าสู่เซ็นเซอร์รับภาพมากขึ้นเท่านั้น เทคโนโลยีนี้เป็นที่แพร่หลายในกล้องดิจิทัล แต่การที่จะย่อส่วนชิ้นส่วนให้เล็กพอจะใส่ในอุปกรณ์พ กพาอย่างโทรศัพท์มือถือได้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่า งยิ่ง เทคโนโลยีนี้จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มอุปกรณ์ พกพา
การวางขายโมดูล L2G2IS โดย ST Microelectronics คงทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นที่แพร่หลายในหมวดสมาร์ทโฟนม ากขึ้น แต่ก็ทำให้ความล้ำหน้าด้านกล้องของ Lumia หมดไปเช่นกัน
ที่มา: The Register ผ่าน Windows Phone Central
Camera, Lumia, Mobile
อ่านต่อ...