ตอบรับกับกระแสอุปกรณ์ไอทีสวมใส่ได้ที่กำลังเป็นที่ส นใจในตอนนี้ NTT DoCoMo ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายรายใหญ่ของญี่ปุ่นก็ออกม าเปิดตัวเสื้อที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ ในชื่อ Hitoe (

อ่านต่อ...