GitHub เปิดตัว Bug Bounty Program แล้วโดยมีเงื่อนไขเหมือนกับโปรแกรม Bug Bounty อื่นๆ คือการสนับสนุนให้ผู้ใช้งานหาบั๊กหรือช่องโหว่ด้านคว ามปลอดภัยของ GitHub โดยมีผลตอบแทนเป็นเงินรางวัลตั้งแต่ $100 ถึง $5,000 ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
โปรแกรม Bug Bounty นี้ครอบคลุมไปยัง GitHub API, Gist, GitHub.com รวมไปถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ ของทาง GitHub โดยกฎ การจ่ายเงิน หรือรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หลักได้เลยครับ
ขอให้มีความสุขกับการล่าบั๊กนะครับ :)
ที่มา - GitHub Blog
GitHub, Security
อ่านต่อ...