Zynga รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2013 มีรายได้ 147.677 ล้านดอลลาร์ ลดลง 43.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน มีกำไรก่อนดอกเบี้ย, ภาษีและค่าเสื่อมราคา 2.603 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 20.834 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Zynga ยังประกาศเข้าซื้อบริษัทเกมบนมือถือ NaturalMotion (เจ้าของเกม CSR Racing และ Clumsy Ninja) ด้วยมูลค่า 527 ล้านดอลลาร์ และประกาศลดค่าใช้จ่ายในปี 2014 โดยลดพนักงานลง 314 คน คิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมด
สำหรับตัวเลขผู้เล่นเกมเป็นประจำทุกเดือนอยู่ที่ 1.3 ล้านคน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 1.6 ล้านคน และปัจจุบันบริษัทมีเกมติด Top 10 ของ Facebook อยู่ 3 เกมคือ FarmVille 2, Words With Friends และ Zynga Poker
ที่มา: Zynga
Zynga, Financial Report
อ่านต่อ...