Flipboard โชว์อินเทอร์เฟซใหม่ของหน้า "รวมข่าวเด่น" หรือ Cover Stories จากของเดิมที่แสดงภาพข่าวเป็น thumbnail ปกติ ก็เพิ่ม "หมวดข่าว" พร้อมหัวข่าวเด่นในหมวดนั้นๆ เข้ามาในฝั่งขวามือของหน้าจอ (ดูภาพประกอบท้ายข่าว)
หมวดข่าวของ Flipboard สามารถแยกได้ตามแหล่งข่าว เครือข่ายสังคม และประเด็นข่าว ซึ่งจุดเด่นของมันคือการจัดกลุ่มข่าวแยกตามประเด็นโด ยอัตโนมัติ ที่ Flipboard สามารถเรียนรู้ได้เองว่าผู้อ่านแต่ละคนชอบข่าวในหัวข ้อใดบ้าง (Flipboard ใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Ellerdale ที่ซื้อมาเมื่อหลายปีก่อน)
Flipboard ประกาศว่าจะนำเทคโนโลยีด้านการแยกแยะและจัดหมวดข่าวไ ปใช้กับเซคชั่นอื่นๆ เช่น นิตยสาร The Weekend ของบริษัทเอง ก็จะจัดกลุ่มเนื้อหาอัตโนมัติในลักษณะนี้มากขึ้น
Mike McCue ผู้ก่อตั้ง Flipboard ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของฟีเจอร์นี้ว่าเดิมที Flipboard เน้นไปที่การจัดหน้าเว็บให้สวยงามเหมือนนิตยสาร แต่ต่อจากนี้ไปก็จะเน้นเรื่องโครงสร้างของเนื้อหาให้ เหมือนนิตยสารด้วย
ที่มา - Inside Flipboard, TechCrunch


Flipboard, Digital Media
อ่านต่อ...