ข่าวความคืบหน้าแท็บเล็ต OTPC ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัท เสิ่นเจิ้น อิงถัง อินเทลลิเจน คอนโทรล ซึ่งชนะการประมูลแท็บเล็ตโซน 1 (ป.1 ภาคกลางและภาคใต้) และโซน 2 (ป.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้นำสถานทูตจีนมาร่วมเจรจาต่อรองกับกระทรวงศึกษาธิก าร แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบข้อเสนอ ที่จะไม่เสียค่าปรับวันละ 2.2 ล้านบาท และเลื่อนเวลาส่งมอบแท็บเล็ตออกไปอีก
ภายหลังการเจรจาไม่เป็นผล บริษัท เสิ่นเจิ้นฯ จึงได้ทำการปิดบริษัทและขายทรัพย์สินออกทั้งหมด รวมถึงแจ้งกระทรวงศึกษาธิการขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแท็ บเล็ตทั้งหมด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ยึดเงินค้ำประกันรวม 120 ล้านบาทไว้
สำหรับแท็บเล็ตโซน 3 ของบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) ที่มีการยื่นอุทธรณ์เนื่องจากส่อเค้าฮั้วประมูลจะมีก ารพิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนโซน 4 ของบริษัท จัสมิน เทเล คอมซิสเต็มส์ กำลังเร่งดำเนินการจัดส่งของให้ทันตามกำหนด
ที่มา: ไทยรัฐ
OTPC, Tablet, Thailand
อ่านต่อ...