มีรายงานว่า Apple ได้คิดเตรียมระบบชาร์จไฟให้แก่แบตเตอรี่ของนาฬิกาอัจ ฉริยะที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาไว้หลากหลายวิธีด้วยกันเพ ื่อหลีกหนีจากข้อจำกัดเดิมๆ ที่ต้องเสียบสายชาร์จไฟให้แก่อุปกรณ์ทุกครั้งที่แบตเ ตอรี่อ่อน
New York Times รายงานว่า Apple ได้คิดค้นพัฒนาระบบการชาร์จไฟให้แก่แบตเตอรี่ของนาฬิ กาอัจฉริยะ โดยมีความเป็นไปได้หลายแนวทางด้วยกัน อย่างแรกคือการชาร์จไฟแบบไร้สายโดยอาศัยการเหนี่ยวนำ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใส่มาในสมาร์ทโฟนหลายต่อหลาย รุ่นด้วยกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
วิธีอื่นๆ ที่ Apple กำลังพยายามนำมาใช้กับนาฬิกาอัจฉริยะของตนเอง คือการใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับนาฬิกาข้อ มือทั่วไป เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพ ลังงานไฟฟ้า ซึ่ง Apple อาจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใต้ชั้นหน้าจอแสดงผล หรืออาจใช้พลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้เคลื ่อนไหวร่างกายมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงแบตเตอ รี่ ซึ่งนาฬิกาอัตโนมัติหลากหลายยี่ห้อในปัจจุบันนี้ก็มี การนำพลังงานจลน์มาใช้เลี้ยงอุปกรณ์อยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดข้างต้น ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยสำหรับ Apple ที่จะต่อยอดนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้งานจริงกับผลิต ภัณฑ์ใหม่ของตนเอง เนื่องจากวิธีการชาร์จไฟไร้สายโดยอาศัยการเหนี่ยวนำท างแม่เหล็กไฟฟ้านั้นยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่มีขนาด ใหญ่ไม่น้อย จึงยังไม่เคยเห็นการใช้งานระบบนี้กับอุปกรณ์อิเล็กทร อนิกส์ขนาดเล็ก ในขณะนี้การใช้พลังงานจากแสงและพลังงานจลน์สำหรับนาฬ ิกาทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายนัก คงไม่อาจเปรียบเทียบกับนาฬิกาอัจฉริยะได้ เพราะลำพังหน้าจอแสดงผลก็กินไฟไปมากโขแล้ว นี่จึงถือเป็นความท้าทายสำหรับ Apple อย่างแท้จริง
ที่มา - Engadget
Apple, Charging, Rumors, Smart Watch




อ่านต่อ...