Lockheed Martin บริษัทอากาศยานและการป้องกันภัยสัญชาติอเมริกัน ได้ทำการทดสอบรถยนต์ลำเลียงสำหรับการทหารที่ขับเคลื่ อนโดยอัตโนมัติไร้คนขับ ได้เป็นผลสำเร็จ

การทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AMAS (Autonomous Mobility Appliqu

อ่านต่อ...