หนังสือพิมพ์ The Telegraph เปิดเผยเอกสารลับที่ระบุว่า สหภาพยุโรปจะพัฒนาระบบที่ตำรวจสามารถสั่งการจากส่วนก ลางให้ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์ได้ทันที
ถึงแม้ระบบสั่งดับเครื่องยนต์จากระยะไกลจะไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่ เพราะผู้ผลิตรถยนต์บางรายได้พัฒนาและติดตั้งระบบนี้ใ นรถยนต์ของตนแล้ว อาทิ ฟีเจอร์ Stolen Vehicle Slowdown ในระบบนำทางอัจฉริยะและสั่งงานด้วยเสียงภายในรถยนต์ท ี่ชื่อ OnStar ของเครือรถยนต์ GM แต่เป้าหมายของสหภาพยุโรปคือจะทำให้ระบบนี้เป็นมาตรฐ านในรถยนต์ทุกคันที่ขายในประเทศในสหภาพยุโรปและสามาร ถสั่งการจากตำรวจได้โดยตรง ไม่ใช่สั่งการจากผู้ผลิตรถยนต์
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ENLETS (ชื่อเต็ม European Network of Law Enforcement Technology Services) มีแผนพัฒนาระบบข้างต้นใน 6 ปี และคาดว่าภายในทศวรรษนี้รถยนต์ทุกคันจะได้รับการติดต ั้งอุปกรณ์นี้
โครงการนี้และแผนเฝ้าระวังภัยอื่นได้รับการอนุมติโดย COSI (ชื่อเต็ม Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security) นั่นหมายความว่ามีการสนับสนุนโครงการนี้จากข้าราชการ ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ตำรวจของ Home Office ของสหราชอาณาจักร
มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างกว้างขวางเมื่อโครง การนี้ถูกเปิดเผย
ที่มา: The Telegraph
EU, Automobile, Police, Security
อ่านต่อ...