ในบรรดาเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์น่าจะเป็นบริการที่นักลงทุนชอบที่สุดตัวหนึ ่ง จากแนวทางการส่งข้อมูลตามเวลาเหมือนตลาดหุ้น ทวิตเตอร์เองก็รู้ ถึงกับออกเครื่องหมาย $ มาใช้กับหุ้นโดยเฉพาะ ซึ่งแข่งกับบริการ StockTwits ที่ทำงานบนทวิตเตอร์อีกที ตอนนี้บริษัทข้อมูลการเงินอย่าง Thomson Reuters Eikon ก็รวมเอาข้อมูลจากทวิตเตอร์เข้าไว้ในหน้าวิเคราะห์หุ ้นอย่างจริงจังเรียบร้อยแล้ว
Eikon จะรวมทวีตจากทั้งทวิตเตอร์เองและ StockTwits มาถ่วงน้ำหนักความสำคัญและอารมณ์ของทวีตนั้นๆ จากกระบวนการปิดของ Reuters เอง แล้วแสดงแนวโน้มออกมาเป็นกราฟ
สำหรับซอฟต์แวร์คู่แข่งของ Eikon คือ Bloomberg นั้นแสดงทวีตแยกตามบริษัทมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ไม่มีการวิเคราะห์เพื่อถ่วงน้ำหนักเป็นกราฟเช่นนี ้ นักวิเคราะห์ต้องตามอ่านทวีตเพื่อให้ความสำคัญกันเอง
ที่มา - TechCrunch, Thomson Reuters Press Release
Reuters, Stock Market, Twitter
อ่านต่อ...