หลังจากศาลในเยอรมนีตัดสินว่าเอชทีซีละเมิดสิทธิบัตร ของโนเกียที่กล่าวถึงกระบวนการที่ทำให้อุปกรณ์พกพารุ ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เก่ากว่าได้ เอชทีซีได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันว่า บริษัทจะออกแบบมือถือบางรุ่นที่ขายในเยอรมนีใหม่เพื่ อไม่ให้มีเทคโนโลยีที่ถูกระบุว่าละเมิดสิทธิบัตรอีกต ่อไป โดยลูกค้าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
โนเกียชี้แจงว่า การชนะคดีฟ้องร้องครั้งนี้เป็นการชนะคดีฟ้องร้องเอชท ีซีที่ละเมิดสิทธิบัตรของบริษัทในเยอรมนีเป็นครั้งที ่สี่แล้ว โดยบริษัทเริ่มฟ้องร้องเอชทีซีตั้งแต่ปี 2012 และยังประเมินว่ามีสิทธิบัตรมากกว่า 50 รายการที่ถูกเอชทีซีละเมิด
ที่มา: CNA ผ่าน ZDNet
HTC, Nokia, Patent, Germany
อ่านต่อ...