เมื่อครั้งประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด Satoru Iwata ประธานนินเทนโดได้พูดถึงแผนต่อไปของนินเทนโดว่าจะมีการควบรวมเครื่องเกมคอนโซล-พกพาเข้าด้วยกัน แต่ยังไม่มีข้อมูลออกมามากนัก
ตอนนี้นินเทนโดเพิ่งปล่อยสรุปการประชุม (แบบแปลแล้ว) กับนักลงทุนมา โดยมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับแผนการนี้มาด้วย เน้นเฉพาะรายละเอียดหลักๆ มีดังนี้ครับ
เริ่มต้นกันที่รายละเอียดหลังฉาก Iwata บอกว่าแผนกพัฒนาเครื่องเกมคอนโซล และเครื่องเกมพกพานั้นได้ถูกรวมเข้าเป็นทีมเดียวกันต ั้งแต่เมื่อปลายปีก่อน โดยให้เหตุผลที่แยกสองทีมออกจากกันในอดีตเนื่องจากข้ อจำกัดของการออกแบบ และพลังประมวลผลที่ต่างกันของทั้งสองแพลตฟอร์ม แต่มาตอนนี้เทคโนโลยีล้ำหน้าไปมากแล้ว จึงสามารถรวมทั้งสองทีมไว้ด้วยกันได้
การที่ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันได้ผลประโยชน์สองข้อ ข้อแรกคือสามารถพอร์ตเกมข้ามไปอีกแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ ้น ทำให้พร้อมต่อการปล่อยเกมเดียวกันทั้งบนแพลตฟอร์มเกม คอนโซล และเครื่องเกมพกพาได้แบบที่ Sony ทำกับ PS3 และ PS Vita อย่างที่สองคือการเปลี่ยนผ่านไปยังยุคต่อไปสามารถทำไ ด้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเหมือนในอดีตอย่างที ่นินเทนโดทำมาตลอด Iwata ถึงกับบอกว่าเครื่องคอนโซลรุ่นต่อไปของนินเทนโดนั้นจ ะนำเอาจุดแข็งของ Wii U ไปพัฒนาต่ออย่างแน่นอน
นอกจากจะเป็นผลดีต่อทีมพัฒนาภายในของนินเทนโดแล้ว การที่เครื่องเกมรุ่นหน้าจะใช้ฐานจากเครื่องเกมรุ่นป ัจจุบัน จะทำให้นักพัฒนาภายนอกสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ให ม่ได้เร็วขึ้น และมีเวลาในการพัฒนามากขึ้นเพราะไม่ต้องไปเรียนรู้สถ าปัตยกรรมใหม่
ที่ยังขาดอยู่ตอนนี้คือรายละเอียดที่ว่าเครื่องเกมให ม่ของนินเทนโดนั้นจะมาในรูปแบบใด เพราะจากข่าวที่ออกมามีทั้งเป็นทีวีแบบไฮบริด เครื่องคอนโซลที่สามารถใช้เป็นเครื่องเกมพกพาได้ ฯลฯ แน่นอนว่า Iwata เองก็บอกว่าตอนนี้นินเทนโดยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องรู ปแบบของคอนโซล รวมถึงยังไม่ได้ยืนยันว่าทั้งสองเครื่องจะออกมาในทรง คล้ายกันแต่อย่างใดอีกด้วย
ที่มา - Ars Technica
Nintendo, Games, Wii U, Nintendo 3DS
อ่านต่อ...