เซิร์ฟเวอร์ ARM ยังคงมีความหวังที่จะกินตลาดเฉพาะทางในปีนี้ ตอนนี้ทางเดลล์ก็เตรียมตัวสำหรับตลาดนี้ด้วยการเปิดศ ูนย์ข้อมูลให้ลูกค้าเข้ามาทดสอบ โดยรวมมือกับบริษัท Applied Micro ผู้ผลิตชิป X-Gene ที่เป็น ARMv8
ศูนย์ข้อมูลที่เปิดให้ลูกค้าเข้าใช้งานนี้จะมีสองศูน ย์ คือศูนย์ในเท็กซัส และกำลังติดตั้งในสิงคโปร์
ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก เดลล์ยังคงทำตลาด DCS 1300 ที่ใช้ชิป Atom C2000 Avoton ของอินเทล โดยมีเป้าหมายตลาดสตอเรจสำหรับการเก็บข้อมูลสำรอง (cold storage)
ที่มา - Dell, The Register
Dell, ARM, Server, Enterprise, Microserver
อ่านต่อ...