หลัง Ross William Ulbricht ถูกจับ ตอนนี้ตำรวจก็ส่งคำฟ้องอย่างเป็นทางการ แจ้งสี่ข้อหา ได้แก่ ร่วมค้ายาเสพติด, ดำเนินการองค์กรอาชญากรรม, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, และฟอกเงิน
คำฟ้องระบุว่า Silk Road เป็นแหล่งค้ายาเสพติดของผู้ค้านับพันราย รวมมียาเสพติดถูกขายบนตลาดนี้นับร้อยกิโลกรัม มีสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมากรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แว ร์สำหรับการบุกรุกคอมพิวเตอร์ รวมมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมได้ค่าธรรมเนียมไปแล้วหลายสิบล้านดอลลาร์
ตอนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดเงินในบัญชีของ Silk Road ไปแล้วรวม 173,991 BTC มูลค่าปัจจุบันประมาณ 4,600 ล้านบาท
ที่มา - Justice.gov, ArsTechnica
Tor, FBI, Bitcoin
อ่านต่อ...