หลังจากมีข่าวว่านินเทนโดจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น (หรืออาจเป็นราคาหุ้นในปัจจุบันนั้นต่ำมาก) ตอนนี้นินเทนโดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว
โดยจำนวนหุ้นที่นินเทนโด้ซื้อคืนมาจากผู้ถือหุ้นรายใ หญ่นั้นเป็นจำนวนถึง 9.5 ล้านหน่วย คิดตามมูลค่าหุ้น ณ ตอนนั้นที่ 12,025 เยนแล้วเป็นจำนวนเงินสูงถึง 11,400 ล้านเยน (ประมาณ 3,700 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วน 7.4% ของหุ้นทั้งหมด
หุ้นจำนวนมหาศาลนี้ นินเทนโดซื้อคืนมาจากนาย Hiroshi Yamauchi อดีตประธานนินเทนโดที่ทำงานมายาวนานกว่า 53 ปีก่อนลงจากตำแหน่ง ตัวเขาได้มอบหุ้นให้กับลูกทั้งสี่หลังจากเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีก่อน
หลังการซื้อคืนหุ้นของนินเทนโด ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับ
ที่มา - Bloomberg Businessweek
Nintendo
อ่านต่อ...