การบริหารเงินโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเลือกที่จะใช้หร ือเก็บเงินอย่างไรให้มีเงินเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลายคนอาจจะใช้เพียงการออมอย่างเดียว และอีกไม่น้อยเลือกที่จะใช้การลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแ ทน ดังนั้นธนาคารหลายแห่งจึงมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อจะดึ งให้ลูกค้าหันมาฝากเงินหรือลงทุนกันมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คนที่อยากออมเงินนั้น มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิม
ปกติแล้วการฝากเงินกับบัญชีฝากประจำ จะถูกจำกัดสิทธิในการฝากหรือถอนเงิน เนื่องจากว่าธนาคารอาจจะมีเงื่อนไขบังคับในการฝากหรื อถอน เช่น ถ้าหากฝากประจำ 24 เดือน จะต้องฝากขั้นต่ำ 2,500 - 25,000 บาทต่อเดือน บางโปรโมชั่นก็บังคับให้ฝากเท่ากันทุกเดือน หากเดือนไหนเราลืมฝากตามกำหนดก็จะเสียสิทธิในการรับด อกเบี้ยสูงไปเลย หรือ หรือเมื่อถอนเงินก่อนเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเรื่องของความยุ่งยากในการถอนเงิน สำหรับบัญชีฝากประจำปกตินั้น จะต้องไปปิดบัญชีโดยต้องไปทำเรื่อง ณ ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีฝากประจำดังกล่าวไว้ ซึ่งโดยรวมแล้วจะยุ่งยากและเสียเวลาพอสมควร
หากพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ การลงทุนในกองทุนรวมนั้นจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเง ินขั้นต่ำและระยะเวลาการขายหน่วยลงทุน (ถอนเงิน) เช่น การลงทุนครั้งแรกต้องลงทุนอย่างน้อย 5,000 บาท และการลงทุนในกองทุนเดิมครั้งต่อไปต้องลงทุนอย่างน้อ ย 1,000 บาท ส่วนการขายหน่วยลงทุนนั้น เมื่อทำรายการขายแล้วต้องรอถึง 4 วันกว่าเงินจะเข้าบัญชี (T+4) รวมถึงกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนในกองทุนนั้นผันผวนจากสถ านการณ์ต่างๆ ในตลาด ทำให้การขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น
สำหรับบัญชี ME ซึ่งจัดเป็นบัญชีฝากไม่ประจำ เราสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินเท่าไรก็ได้โดยไม่มีการ จำกัดเงินขั้นต่ำ หากเรามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเราสามารถถอนเงินได้ทั นทีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจาก ME ก็ยังสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตลาดเงินแทบทุกตัว รวมถึงการฝากประจำส่วนใหญ่ในตลาด
ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยที่ได้รับและระยะเวลาการถอน เงินในกรณีที่ถอนเงินฉุกเฉิน

จากข้อมูลและตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเงินในความเป็นจริงคนทั่ วไปเลือกที่จะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อที่จะห ลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆ เช่น ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการฝาก จำนวนเงินขั้นต่ำ หรือข้อกำหนดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถ้าหากสามารถเลือกได้ว่าจะออมเงินและได้รับผลตอบ แทนมากขึ้นในเวลาเดียวกัน ME จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการบริหารจัดการเงินในรูปแบ บนี้ ซึ่งได้มาซึ่งผลตอบแทนสูง และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ อีกทั้งยังสามารถฝากหรือถอนเงินได้ทันทีเมื่อมีเหตุจ ำเป็นอีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความเก่าตามลิงค์ด้านล่ างนี้ครับ


ME
อ่านต่อ...