แอลจีได้จดสิทธิบัตร Capacitive type stylus and mobile terminal comprising the same ซึ่งกล่าวถึงสไตลัสแบบ capacitive ที่สามารถคล้องกับข้อมือผู้ใช้กลายเป็นสายรัดข้อมือไ ด้ และทำงานแบบกับนาฬิกาอัจฉริยะ (smart watch) ได้ในตัว โดยสไตลัสนี้จะมีหน้าจอสัมผัสที่สามารถแสดงผลข้อมูลท ี่อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออยู่ส่งมาให้ได้ และผู้ใช้ก็สามารถสั่งการบางอย่างบนอุปกรณ์พกพาที่เช ื่อมต่ออยู่จากหน้าจอบนสไตลัสได้
สิทธิบัตรยังอธิบายว่า อุปกรณ์นี้สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากำลังยืดตรงอ ยู่ (เป็นโหมดสไตลัส) หรือโค้งงอ (เป็นโหมดสายรัดข้อมือ) และสามารถแจ้งสถานะไปยังอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ นอกจากนั้นแอลจียังระบุว่าสามารถติดตั้งเซนเซอร์ประเ ภทต่างๆ เพื่อติดตามกิจกรรมของผูัสวมใส่ได้
ฟีเจอร์ของสไตลัสที่คล้องกับข้อมือและทำหน้าที่แบบนา ฬิกาอัจฉริยะนี้ คล้ายกับบน Lifeband Touch ของแอลจีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้
ที่มา: USPTO ผ่าน Unwired ViewLG, Patent, Wearable Computing, Gadget, Stylus
อ่านต่อ...