ตุรกีผ่านร่างกฎหมายอินเทอร์เน็ตฉบับใหม่ ขยายอำนาจให้รัฐบาลสามารถบล็อกเว็บได้โดยไม่ต้องขอหม ายศาลอีกต่อไป พร้อมกับสามารถขอข้อมูลผู้ใช้จากบริษัทผู้ให้บริการย ้อนหลังไปได้สองปีโดยไม่ต้องมีหมายศาลอีกเช่นกัน
งานนี้ฝ่ายค้านของตุรกีคัดค้านอย่างหนัก และกฎหมายก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะผ่านออกมาได้ด้ว ยเสียงข้างมากของรัฐบาล
ทุกวันนี้ตุรกีมีนโยบายอินเทอร์เน็ตที่ปิดกั้นสูงอยู ่แล้ว ตอนนี้มีเว็บประมาณ 40,500 เว็บถูกปิดกั้น รวมถึง DailyMotion และ Vimeo สำหรับ YouTube เองก็เคยถูกปิดอยู่ถึงสองปี จนกระทั่งกลับมาเปิดในปี 2010
องค์กรนานาชาติเช่น Reporters Without Borders (RWB) ก็ประณามกฎหมายนี้ว่ามีเป้าหมายเพื่อการเซ็นเซอร์อิน เทอร์เน็ต และควบคุมเฝ้ามองการใช้งานโดยรัฐบาล ส่วน Committee to Protect Journalists (CPJ) ระบุว่ากฎหมายนี้ทำให้ตุรกีกลายเป็นรัฐอำนาจนิยม (authoritarianism) ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งสองหน่วยงานเคยประณามคดีตามพรบ. คอมพิวเตอร์ของไทยในคดีประชาไท (RWB, CPJ)
ที่มา - The Guardian, Raw Story
Turkey, Law, Internet Censorship
อ่านต่อ...