เว็บไซต์แห่งหนึ่งปล่อยบางส่วนของสไลด์นำเสนอที่ใช้เ ป็นการภายในของไมโครซอฟท์ ที่ระบุถึง Action Center บน Windows Phone Blue (หรือที่เรียกว่า Windows Phone 8.1) โดยสไลด์ระบุว่า Action Center เป็นที่รวมการแจ้งเตือน (notification) ที่ผู้ใช้พลาดการตรวจสอบไป และแอพในเครื่องสามารถเพิ่ม อัพเดต และเลื่อนการแจ้งเตือน (delay) ผ่านช่องทางนี้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ (silent) ได้
จากภาพ (ดูที่ท้ายข่าว) แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนูใช้งานบ่อยอย่ างเปิด-ปิดไวไฟและบลูทูธ และโหมดเครื่องบินกับโหมดขับรถได้ และยังสามารถเคลียรการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ด้วยการกดป ุ่ม Clear All นอกจากนั้น เว็บไซต์ที่ปล่อยสไลด์ข้างต้นยังให้ข้อมูลว่า ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดรวมถึงการตั้งเ มนูใช้งานบ่อยโดยการกดปุ่ม All Settings สำหรับการเข้าถึงนั้นเมื่อผู้ใช้ปัดนิ้วลง (swipe down) ครั้งแรกเมนูใช้งานบ่อยจะปรากฏ และหากปัดนิ้วอีกครั้งรายการการแจ้งเตือนจะปรากฏ
ภาพหน้าจอที่หลุดมายังแสดงให้เห็นว่าใต้ไอคอนเสาสัญญ าณที่แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่ายจะมีชื่อผู้ให้บร ิการ ใต้ไอคอนสถานะแบตเตอรี่จะมีตัวเลขสถานะแบตเตอรี่เป็น เปอร์เซนต์ และใต้นาฬิกาดิจิทัลจะมีเลขวันและเดือนปัจจุบันด้วย
เว็บไซต์ Windows Phone Central ยืนยันว่าเป็นภาพของจริง นอกจากนั้นแหล่งข่าวของ Windows Phone Central ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Action Center ด้วย อาทิ หากผู้ใช้เล่นเกมที่แสดงผลเต็มหน้าจออยู่แล้วพลาดไปป ัดนิ้วลง ผู้ใช้จะไม่เห็นรายการการแจ้งเตือนโผล่ขึ้นมา แต่จะเห็นแถบสีน้ำเงินขนาดเล็กแทน การแสดงผล Action Center จะเกิดขึ้นในบริบทที่เหมาะสมเท่านั้น
ที่มา: Winphollowers ผ่าน Windows Phone Central

Leak, Microsoft, Operating System, Windows Phone 8.1
อ่านต่อ...