เอกสารที่ Edward Snowden ดาวน์โหลดออกไปจาก NSA นั้นมีจำนวนมหาศาลจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนก็ยังมีข่ าวใหม่ๆ เปิดเผยออกมาเรื่อยๆ คำถามสำคัญคือ NSA ไม่รู้ตัวว่ามีพนักงานสัญญาจ้างจากบริษัทภายนอกสามาร ถดาวน์โหลดเอกสารมากเช่นนี้ได้อย่างไร
Snowden เป็นพนักงานของ Booz Allen Hamilton มาทำงานในสำนักงานของ NSA ขณะที่เขาดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดออกไป
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนสหรัฐฯ ได้เปิดเวทีถามกระทู้สดต่อเจ้าหน้าทีสืบสวน เขาระบุว่า NSA มีระบบมอนิเตอร์การเข้าถึงไฟล์จำนวนมากผิดปกติอยู่ที ่สำนักงานใหญ่ใน Fort Meade แต่ระบบยังติดตั้งไม่ครบทุกสำนักงาน และสำนักงานที่ฮาวายก็ยังไม่ได้ติดตั้ง
Snowden ดาวน์โหลดไฟล์ด้วย web crawler ธรรมดา วิ่งไปตามวิกิภายในของ NSA ดาวน์โหลดไฟล์ไปทั้งหมดรวมประมาณ 1.7 ล้านไฟล์
อย่างไรก็ดี การนำข้อมูลออกของ Snowden ไม่ได้อยู่นอกสายตาคนดูแลระบบคนอื่นทั้งหมด เขาถูกสอบถามเรื่องการดาวน์โหลดไฟล์จำนวนมากครั้งหนึ ่ง และตอบกลับไปว่ากำลังเตรียมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย จึงต้องดาวน์โหลดไฟล์ไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ในฮาวาย
ผู้สืบสวนยังไม่ตอบคำถามว่า Snowden เลือกไปประจำที่สำนักงานฮาวายอย่างจงใจ หรือเป็นความบังเอิญ งานนี้หากเขาไม่วางแผนมาเป็นอย่างดีเป็นเวลานานก็แสด งว่าเขาโชคดีที่ไม่ได้ไปอยู่ในสำนักงานที่มีระบบตรวจ สอบแล้ว
ที่มา - The New York Times
Edward Snowden, NSA
อ่านต่อ...