บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SPVi) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าแอปเปิลในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินประจำปี 2556 มีรายได้รวม 2,304.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 อยู่ 8.54% โดยมีสาเหตุจากสินค้าแอปเปิลมีการออกใหม่ในช่วงไตรมา สที่ 4 ของปี ทำให้เกิดการชะลอซื้อ
ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 16.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 64.58% บริษัทอธิบายสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่ มสินค้าแท็บเล็ต (iPad) ที่ลดลง และผลกระทบของการเร่งระบายสินค้าคงคลังค้างนาน โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์เสริม
ทั้งนี้เอส พี วี ไอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแอปเปิลในประเทศไทยรายหนึ่ งจากผู้ได้รับสิทธิหลายบริษัทในไทย ไม่ใช่เพียงรายเดียวครับ
ที่มา: เอส พี วี ไอ
SPVi, Apple, Financial Report
อ่านต่อ...