บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 มีผู้ใช้บริการรวม 40.8 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลูกค้า 3G 2100 MHz อยู่ 16.4 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็น 40% ของลูกค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอีก 5.8 ล้านเลขหมาย ส่วนรายได้ต่อเลขหมายหรือ ARPU (Average revenue per user) ลดลงเหลือ 226 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน อันเป็นผลจากการยืดวันหมดอายุในระบบเติมเงินตามคำสั่ งของกสทช.
รายได้รวมในไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 35,822 ล้านบาท ลดลง 6.2% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราค่า IC ที่ลดลง และรายได้จากค่าโทรที่ลดลง ส่วนกำไรสุทธิของไตรมาสอยู่ที่ 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งมีปัจจัยหลักจากค่าธรรมเนียมที่ลดลงบนระบบใบอนุญ าต 2100 MHz ถึงแม้จะมีค่าใช้ในการขยายโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น
เอไอเอสยังเปิดเผยเป้าหมายในปี 2557 โดยจะขยายโครงข่าย 3G 2100 MHz ให้ครอบคลุม 95% ของประชากรหรือเทียบเท่าโครงข่าย 2G เดิม นอกจากนี้จะใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้สมาร์ทโฟ น 3G มากขึ้นด้วยการขายโทรศัพท์แบบไม่เน้นกำไร มีเป้าหมายผู้ใช้บริการ 3G คิดเป็น 75% ของลูกค้าทั้งหมดในสิ้นปีนี้
ที่มา: เอไอเอส
AIS, Financial Report
อ่านต่อ...