Google Cloud SQL เปิดบริการเป็นส่วนเสริมสำหรับ Google App Engine เพื่อให้นักพัฒนาที่ต้องการเข้าถึง MySQL เต็มรูปแบบสามารถใช้บริการที่ขยายไปได้เรื่อยๆ แต่ก่อนหน้านี้บริการนี้อยู่ในสถานะการให้บริการอย่า งจำกัด (limited preview) ตอนนี้ Cloud SQL ก็เข้าสู่สถานะมีให้บริการทั่วไป (generally available - GA) แล้ว
การให้บริการเป็นการทั่วไปครั้งนี้กูเกิลจะรับประกัน uptime ให้ 99.95% และขยายขนาดฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดเป็น 500 กิกะไบต์
การปรับสถานะครั้งนี้ กูเกิลปรับปรุงความปลอดภัยไปพร้อมกัน โดยไฟล์ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงไฟล์ชั่วคราวจะถูกเข้ารหั สทั้งหมด ข้อมูลที่ส่งในเครือข่ายภายในเครือข่ายของกูเกิลเองก ็ถูกเข้ารหัส ในขณะที่การเชื่อมต่อจากภายนอกสามารถเลือกใช้บริการเ ข้ารหัสได้ ส่วนไฟล์สำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสจะเพิ่มเข้ามาเร็วๆ นี้ ในแง่ของระบบการให้อำนาจเข้าถึง (authorization) กูเกิลเปิดระบบของ MySQL เต็มรูปแบบทำให้เราสามารถจัดการสิทธิให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ เข้าถึงบางตาราง หรือบางคอลัมน์ได้แล้ว
บริการ Google Cloud SQL สะดวกกว่าการเช่าเครื่องมาเซ็ดอัพฐานข้อมูลเองเพราะก ูเกิลให้บริการหลายๆ อย่าง เช่น การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สำเนาข้อมูลข้ามโซน
ที่มา - Google Cloud Platform Blog
Cloud Computing, Database, Google, Google Cloud Platform, SQL
อ่านต่อ...