William McRaven พลเรือเอกแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ เผยความคืบหน้าของชุดเกราะรบทางการทหาร ในระหว่างการประชุมพิเศษที่วอชิงตัน ดี.ซี. โดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบได้ในเดือนมิถุนายนนี้
ชุดเกราะดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS) ซึ่งเป็นชุดเกราะแบบคลุมทั้งร่างกาย โดยออกมาเพื่องานกู้ภัย และปฏิบัติการพิเศษ ภายในชุดเกราะมีทั้งคอมพิวเตอร์ในตัว ระบบตรวจวัดชีพจร และใช้ชุดเกราะเหลวที่สามารถแข็งขึ้นได้ภายในเสี้ยวว ินาทีซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ MIT
ปัจจุบัน TALOS อยู่ในะรหว่างการผลิต และตามกำหนดการจะเริ่มให้ปฏฺิบัติการจริงในเดือนสิงห าคมของปี 2018 ครับ
ที่มา - Defense Tech
USA, Military
อ่านต่อ...