องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders - RWB) เพิ่งออกรายงานค่าดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลกออกมาได้เพียงสองวัน ตอนนี้ก็มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของรัฐ (State Council Information Office - SCIO) ที่ทำหน้าที่บล็อคเว็บในจีนก็ออกจดหมายเวียนไปยังเว็ บไซต์ต่างๆ "ขอความกรุณา" (kindly ask) ให้ลบรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการจัดอับดับนี้
จีนได้อันดับ 175 จาก 180 ประเทศที่มีการจัดอันดับ อนู่ในสถานะประเทศที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อผู้สื่อข่ าว ปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้อันดับ 173 จาก 179 ประเทศ และสองปีก่อนได้อันดับ 174 จาก 179 ประเทศ
สำหรับประเทศไทยปีนี้ได้อันดับ 130 จากปีที่แล้วได้อันดับ 135 และสองปีก่อนได้อันดับ 137
ขณะที่อีกระบบหนึ่งของจีนคือฮ่องกงกลับเป็นรัฐที่มีเ สรีภาพสื่ออันดับต้นๆ ในเอเชีย (61) เป็นรองญี่ปุ่น (59) และไต้หวัน (50)
ที่มา - The Register
China, Internet Censorship, RSF
อ่านต่อ...