หน่วยงานด้านสืบสวนของยุโรปหลายประเทศ กำลังตรวจสอบเงื่อนไขของกูเกิลที่ให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ใช้งาน Google Mobile Services บน Android ในฐานะระบบปฏิบัติการที่เป็นผู้นำตลาด ว่าเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือไม่
กฎหมายด้านการผูกขาดของยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับบริษั ทที่เป็นเจ้าตลาด (dominant market share) โดยบริษัทเหล่านี้จะต้องส่งเสริมการแข่งขันในตลาดให้ มากขึ้น (ซึ่งในสหรัฐไม่มีกฎหมายข้อนี้)
กูเกิลไม่เคยเผยแพร่เงื่อนไขการใช้งาน Google Mobile Services ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามเพิ่งมีเอกสารเก่า (ของปี 2011/2012) หลุดออกมา โดยเงื่อนไขกำหนดว่าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ต้องใช้ Google Search เป็นเครื่องมือค้นหาหลัก, ต้องวาง Google Search/Play ไว้บนโฮมสกรีนหน้าแรก, แอพอื่นๆ ของกูเกิลจะต้องอยู่บนโฮมสกรีนที่ใกล้กับหน้าแรก
เงื่อนไขเหล่านี้อาจถือเป็นการกีดกันบริการคู่แข่งขอ งกูเกิล เช่น Bing หรือ MapQuest บนแพลตฟอร์ม Android
ที่มา - Wall Street Journal
Android, Google, EU, Europe, Antitrust, Google Play
อ่านต่อ...