Chrome Beta ปรับปรุงการประมวลผล JavaScript ในเอนจิน V8 เสียใหม่ โดยโอนภาระงานส่วนการรีดประสิทธิภาพ (optimizing compilation) ของโค้ดไปทำงานแบบแบ็คกราวนด์ ผลคือตัวแอพหลักที่อยู่ฉากหน้าจะยังตอบสนองดีเหมือนป กติ (responsive)
เดิมทีเอนจิน V8 จะทำหน้าที่ปรับแต่งโค้ดแล้วค่อยประมวลผล ซึ่งมีจุดอ่อนว่าถ้าโค้ดมีขนาดใหญ่ (เช่น เกม) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม (เช่น เฟรมเรตตกลง)

กูเกิลจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีแปลงโค้ดแบบขนาน (concurrent compilation) แทน ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการประมวลผลดีขึ้นเพราะไม่ ต้องรอกัน

ผลการทดสอบด้วยการทดสอบ Mandreel จากเบนช์มาร์ค Octane 2.0 บน Nexus 5 พบว่าการประมวลผลแบบใหม่ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม 27%
ที่มา - Chromium Blog
Chrome, JavaScript, Compiler, Browser
อ่านต่อ...