Twitter ประกาศเพิ่ม 50 ตำแหน่งใหม่ให้ระบบ Trends โดยแบ่งเป็นประเทศใหม่ 20 ประเทศ และเมืองใหม่ 30 เมือง โดยในรายชื่อตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้มีประเทศไทยและกรุ งเทพมหานครรวมอยู่ด้วยครับ
สำหรับรายชื่อตำแหน่งใหม่ทั้งหมดสามารถดูได้ที่ท้ายข ่าวครับ
ที่มา - Twitter Blogs

Twitter ,Thailand
อ่านต่อ...