Patrick Pichette ซีเอฟโอของกูเกิลเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้ทีม Google Fiber กำลังพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในยุคหน้ าที่ความเร็ว 10 Gbps (ปัจจุบัน Google Fiber ให้บริการที่ 1 Gbps)
Pichette บอกว่าโลกต้องเดินหน้าสู่อินเทอร์เน็ต 10 Gbps แน่นอนอยู่แล้ว คำถามคือเมื่อไรเท่านั้น ซึ่งกูเกิลก็ลองท้าทายตัวเองว่าทำไมต้องรอนาน เราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นภายใน 3 ปีได้หรือไม่
ตอนนี้ Google Fiber ยังให้บริการเฉพาะบางเมืองในสหรัฐเท่านั้น ซึ่ง Pichette ก็ยังไม่ตอบคำถามว่าจะขยายบริการเพิ่มเติมอีกเมื่อไร
ที่มา - USA Today
Google Fiber, Google, Network, Internet
อ่านต่อ...