ในยุค Wi-Fi ครองเมือง ไปไหนเราก็เจอ access point จำนวนมากและกระจายความถี่ตีกันจนใช้งานไม่ได้อยู่บ่อ ยครั้ง บริษัทไอทีจำนวนหนึ่ง (ที่มี Broadcom, Google, Microsoft, Comcast, Time Warner Cable ร่วมเป็นสมาชิกด้วย) จึงรวมกลุ่มกันเป็น WiFiForward เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางนโยบาย
เป้าหมายของกลุ่ม WiFiForward คือเรียกร้องให้ FCC (กสทช. สหรัฐ) รักษาความถี่แบบ unlicensed (ใครๆ ก็ใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต) ของ Wi-Fi ในปัจจุบันไม่ให้ถูกใช้งานอย่างอื่น และต่อรองกับหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐเพื่อขอความถี่ม าใช้งาน Wi-Fi ให้มากขึ้น
ฝั่งของ FCC เองก็เริ่มศึกษาแนวทางการเพิ่มความถี่สำหรับ Wi-Fi บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการตัดสินใจทางนโยบายที่ชัดเจน กลุ่ม WiFiForward จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อกดดันให้ FCC ตัดสินใจเรื่องนี้เร็วขึ้น
ที่มา - PC World, Wall Street Journal
Wi-Fi, Wireless, Telecom, Network
อ่านต่อ...