เว็บไซต์จีน WPBar เผยว่า ผู้ใช้ทั่วไปจะได้เห็น Windows Phone 8.1 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม แต่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Developer Preview จะได้อัพเดตในเดือนเมษายนนี้
ข่าวนี้ขัดแย้งกับข่าวของเว็บไซต์ ZDNet ที่ว่า ผู้ใช้ทั่วไปจะยังไม่ได้ WP8.1 จนกว่าจะปลายเดือนเมษายนเป็นอย่างเร็ว แต่เป็นไปได้ที่นักพัฒนาจะเข้าถึงอัพเดตล่าสุดได้เร็ วกว่านั้น
ที่มา: WPBar ผ่าน WMPoweruser
Microsoft, Operating System, Rumor, Windows Phone 8.1
อ่านต่อ...