ต่อจากรายการการมีความสัมพันธ์ Facebook รายงานกระบวนการ "เลิกรา" เมื่อคนที่อยู่ในสถานะมีคู่ (อยู่ในความสัมพันธ์, หมั้น, แต่งงาน ฯลฯ) ปรับสถานะกลับเป็นโสด โดยสำรวจจำนวน "ข้อความ" ทั้งรับและส่ง ได้แก่ การโพสบนหน้าไทม์ไลน์, คอมเมนต์, และข้อความส่วนตัว ระยะเวลาการสำรวจตั้งแต่ก่อนเลิกรา 28 วันและหลังเลิกรา 28 วัน
ตัวเลขแสดงถึงกระบวนการเลิกราระหว่างกันว่าคนในกลุ่ม นี้จะเริ่มได้รับหรือส่งข้อความจำนวนมากในวันที่เลิก รากัน โดยส่วนมากเป็นข้อความให้กำลังใจจากเพื่อน
หลังจากการเลิกราไป 28 วัน ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนข้อความยังเพิ่มสูงกว่า ก่อนเลิกราอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับเพื่อนๆ ก็ท่องไว้ครับ "เจ็บช้ำมาฉันจะรักษาเธอเอง"
ที่มา - Facebook Data Science

Facebook, Love
อ่านต่อ...